ยินดีต้อนรับ

เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

งานปัจฉิมนิเทศ ม.๖ (ภาคกลางคืน)

ใส่ความเห็น

“นนทรีบาน…สืบสานเกียรติภูมิ”
เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ที่สำเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๕
วันศุกร์ที่ ๒๙  มีนาคม ๒๕๕๖0

2 DSCN3702-1การแสดงดนตรีของน้องๆ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในความสำเร็จของพี่3 DSCN3705-1น้องๆ มาบูม…..ให้พี่ๆ ถึงโต๊ะ กันเลย4 DSCN3706-1ผู้อำนวยการ ประกาศิต  ยังคง   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
กล่าวเปิดงาน และชื่นชมยินดีกับลูกศิษย์5 DSCN3712-1นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา  ร่วมกันให้คำมั่นสัญญา ต่อ ผอ. ประกาศิต  และ คุณครู6 DSCN3714-1ร่วมชื่นชมยินดีในความสำเร็จ โดยปรบมือแบบสตรีฯ
8 DSCN3716-1ผู้ปกครองฯ ร่วมยินดีในความสำเร็จ โดยปรบมือแบบสตรีฯ ด้วย7 DSCN3715-1ผู้ปกครองฯ  อีกโต๊ะ ร่วมยินดีในความสำเร็จ โดยปรบมือแบบสตรีฯ ด้วย11 DSCN3722-1เครือข่ายผู้ปกครองมาร่วมแสดงความยินดี  กับลูกๆ สตรีฯ (แถวนั่ง จากซ้ายไปขวา)
๑ คุณศรีสุดา  แก้วอรุณ : ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ม.๖/๑๑
๒ คุณนุชนาฎ  อยู่ใจ : เลขาฯ เครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน (ม.๖/๒)
๓ นายณัฐกิตติ์  เสนะโหมงคลภัทร์ : ประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน (ม.๖/๔)
4 นายธนสิทธิ์  จันทนลัญจกร : เลขาฯเครือข่ายผู้ปกครอง ม.๖/๘
๕ คุณอธิกานต์  ถือพุทธ    : ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ม.๖/๓
๖ คุณดลกนก  กุลศิริศักดิ์ดา : เลขาฯเครือข่ายผู้ปกครอง ม.๖/๑
๗ นายประเทือง  พันพิพัฒน์ : ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ม.๖/๘
แถวยืน จากซ้ายไปขวา
๘ คุณจุฑามณี  อัครวงษ์  : เลขาฯเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ม.๑ (ม.๑/๙)
๙ นายสมนึก  ผลประกอบ  : ประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับ ม.๑ (ม.๑/๖)
๑๐ นายเรวัติ  อุนะพำนัก : ประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับ ม.๖ (ม.๖/๑๐)
๑๑ คุณสุภัสตรา  อรุณเรืองแสงมณี : เลขาฯเครือข่ายผู้ปกครอง ม.๖/๑๐
๑๒ นายจักรกริช  ลีพงษ์พันธ์ : ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ม.๖/๑9 DSCN3717-1คุณเรวัติ อุนะพำนัก  (ประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ม.๖)
พาคุณนาย มาร่วมแสดงความยินดีกับ ลูกสุดที่รัก สตรีสมุทรปราการ10 DSCN3718-1คุณสุภัสตรา  อรุณเรืองแสงมณี (เลขาฯ เครือข่ายผู้ปกครอง ม.๖/๑๐)
พาคุณแม่ มาร่วมแสดงความยินดีกับ ลูก/หลาน สตรีสมุทรปราการ  ด้วย12 DSCN3729-1บรรยากาศ การอำลา หลวงปู่ชัยมงคล, ท่านท้าวธรรมรสรังสี, พระพุทธมงคลสุโขทัย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์  ประจำโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ13 DSCN3735-1ป้าย โรงเรียนสตรีฯ ด้านหลัง 14 DSCN3736-1ยามค่ำคืนน้องๆ เตรียมพร้อมเพื่อ พิธีลอดธงเกียรติยศเพื่ออนาคตที่สดใส15 DSCN3740-1ป้าย ชื่อโรงเรียนสตรีฯ ด้านหน้า ยามค่ำคืน 16 DSCN3743-1การลาจากนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ลอดธงเกียรติยศเพื่ออนาคตที่สดใส4 DSCN3592-1แหวน  รุ่น สสป. ๖๙ กับ ผอ. อารีย์ (นางแบบ กิตติมศักดิ์)เตรียมรับมอบของที่ระลึกจากครู (แหวน  รุ่น สสป. ๖๙)17 DSCN3756-1แยกย้ายกลับ บ้าน หลังจากสำเร็จการศึกษา เต็มภาคภูมิ แล้วจ้า สสป.รุ่น ๖๙18 DSCN3772-1คุณเรวัติ อุนะพำนัก  (ประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ม.๖) มอบเงินสนับสนุนกอล์ฟการกุศล

สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.