ยินดีต้อนรับ

เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

งานปัจฉิมนิเทศ ม.๖ (ภาคกลางวัน)

ใส่ความเห็น

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการจัดงานปัจฉิมนิเทศ
“นนทรีบาน…สืบสานเกียรติภูมิ”
เพื่อร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ที่สำเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๕
วันศุกร์ที่ ๒๙  มีนาคม ๒๕๕๖
ณ หอประชุม ชั้น ๓ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

0 DSCN3686-11 DSCN3576-1นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่สำเร็จการศึกษา ณ ลาน เขียว ขาว2 DSCN3583-1น้องๆ สตรี บูมให้เกียรติพี่ๆ ม.๖ ทุกคน มอบให้เป็นของขวัญแห่งความรักและความผูกพัน3 DSCN3579-1โลหิตสายเดียวกลมเกลียวกันให้นานๆ  เลือดเขียว ขาว จะออกสู่รั่วนนทรี เพื่อความเจริญก้าวหน้า6 DSCN3599-1รองฯ มัลลิกา  เอียกพงษ์  รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กล่าวรายงาน ประธานในพิธีฯ
5 DSCN3603-1ลูกๆ ม.๖ เตรียมขึ้นรับประกาศนียบัตร เย็นสบาย (ติดแอร์แล้วค่ะ) ใช้ครั้งแรก เลยน่ะ8 DSCN3624-1นักเรียน รับประกาศนียบัตร จาก ผู้อำนวยการอารีย์ ธงชัยภูมิ9 DSCN3626-1ความภาคภูมิใจของผู้ปกครองที่ลูกๆสำเร็จการศึกษา ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ10 DSCN3622-1นายณัฐกิตติ์  เสนะโหมงคลภัทร์ ประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน
นายเรวัติ อุนะพำนัก  ประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ม.๖
นางมัลลิกา  เอียกพงษ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นายประเทือง พันพิพัฒน์    ประธานเครือข่ายผุ้ปกครอง ม.๖/๘
นางจิตติมา  เถื่อนทำรง เลขาฯ เครือข่ายผู้ปกครอง ม.๖/๒
ร่วมเป็นเกียรติในงานปัจฉิมนิเทศ11 DSCN3629-1ลูกๆ ภาคภูมิใจ รับมอบประกาศนียบัตร ที่สำเร็จการศึกษา12 DSCN3641-1นางสาวอารีย์  ธงชัยภูมิ  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
ให้โอวาทแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่สำเร็จการศึกษา13 DSCN3648-1นักเรียน รับโอวาท และ รับพร จาก ผู้อำนวยการ อารีย์  ธงชัยภูมิ14 DSCN3633-1นักเรียน ร่วมร้องเพลง โรงเรียน14 DSCN3651-1 ผู้อำนวยการอารีย์, ผู้บริหาร, ครู และผู้ปกครอง ร่วมร้องเพลง โรงเรียน ด้วย15 DSCN3661-1 ผู้แทนนักเรียน มอบพวงมาลัยให้ ผู้อำนวยการ, ผู้บริหาร และคุณครู เพื่อแสดงความกตัญญู15 DSCN3665-1งาม…..อย่างสตรีสมุทรปราการ16 DSCN3478-1พระปลัดสมพร   สมโณ (เกตุโกศล)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนามแดง คณะ ๓
วัดหนามแดง  ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
อธิฐานจิต วัตถุมงคล (สายสิญจน์) เพื่อมอบให้แก่นักเรียนสตรีสมุทรปราการที่สำเร็จการศึกษา17 DSCN3482-1คุณนุชนาฎ  อยู่ใจ เลขานุการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
รับมอบ วัตถุมงคล (สายสิญจน์) จากพระปลัดสมพร  สมโณ วัดหนามแดง
เพื่อนำไปมอบให้ นักเรียน สสป. เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา18 DSCN3676-1ผู้อำนวยการอารีย์, ผู้บริหาร และคุณครู  ผูกข้อมือ (สายสิญจน์) และให้พร แด่ลูกๆ ม.๖18 DSCN3678-1

19 DSCN3694-1จบแล้วจ้า…..ดีใจจัง20 DSCN3688-1ปอดีใจสุด แต่เศร้าใจนิดๆ น่ะ น้องยอด21 DSCN3691-1ลูกสสป. ขอกราบขอบพระคุณ คุณครู ทุกท่าน ผู้บริหาร และบุคลากรในโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
ที่ได้ช่วยกันดูแล อบรม สั่งสอน ทำให้พวกเรามีวันนี้  วันที่จะก้าวเติบใหญ่ ในภายภาคหน้า
แดนเขียวขาว ร่มนนทรีแห่งนี้ ให้ชีวิต ให้โอกาส… พวกเราต้องกลับมาตอบแทนคุณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

NY  คาด กระพริบ  1237646971นนทรี 1346832974_img

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.