ยินดีต้อนรับ

เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ


ใส่ความเห็น

ผ้าป่าสามัคคี สตรีสมุทรปราการ

ผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษาโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดสร้างโครงเหล็กหลังคาเมทัลชีทและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

ยอดเงินผ้าป่าสามัคคี ๔,๒๕๐,๒๙๑.- บาท  (ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘)

razdelitel-64

11 120150807_09461812 1439011256745

14 IMG_2126901824536215 1439011244660

นายนพพร  พิพิธจันทร์
ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๖
ประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามมัคคี เพื่อการศึกษา

16 IMG_2127414466165617 IMG_21262569956734

ผอ.ปฏิมา  พูนทรัพย์ รับมอบเงินทอดผ้าป่าสามัคคี

18 IMG_21190892742825

นายชัชวาล  พันพิพัฒน์  ประธานเครือข่ายระดับโรงเรียน สสป.
มอบทุนการศึกษา ให้กับ นักเรียน สตรีสมุทรปราการ

19 1439011252947

20 143901126727721 20150807_11324222 1439011274573

เครือข่ายผู้ปกครอง รร.สสป. ร่วมงานทอดผ้าป่าสามมัคคี เพื่อการศึกษา

23 1439011285935

24 1439011281967

บรรยายกาศแห่ต้นผ้าป่า

25 143901129551826 143901130165727 143901130889528 143901131675429 IMG_3400926897138

ขออำนาจแห่งบุญกุศลที่ท่านทั้งหลาย ได้ร่วมกระทำ
จงประมวลเป็นบุญญานุภาพแรงกล้าให้ทุกท่าน
ประสบแด่ความสุข ความเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ
และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนา ทุกประการเทอญ

30 IMG_21283376827035

106downib21

 

 


ใส่ความเห็น

วันพ่อแห่งชาติ ๒๕๕๖

 

วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ ลาน เขียว ขาว สตรีสมุทรปราการ
คุณพ่อนักเรียน, ผู้อำนวยการ ปฏิมา พูนทรัพย์, คณะผู้บริหาร,
คณะครู, บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
ร่วมเทิดพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี
และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวา มหาราช
และร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

1 DSC_0120

2 DSC_0165

3 DSC_0332

4 DSC_0333

5 DSC_0173

6 DSC_0440

7 DSC_0129

8 DSC_0187

9 DSC_0176

10 DSC_0178

11 DSC_0183

12 DSC_0193

13 IMG_1141

ชัชวาลย์ พันพิพัฒน์ ประธาน เครือข่าย ระดับชั้นม.1
ผู้เผยแพร่ 089-777-2460 E-mail patnakate_1@hotmail.com


ใส่ความเห็น

แสดงความยินดี

ยินดีต้อนรับ

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน
แสดงความยินดี พร้อมมอบของที่ระลึก
นางสาวปฏิมา พูนทรัพย์ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ คนที่ ๑๓

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

คุณบุญรื่น ไชยชนะ ประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน พร้อมคณะ
มอบของที่ระลึก แด่ ผู้อำนวยการปฏิมา พูนทรัพย์

SONY DSC

คุณบุญรื่น ไชยชนะ ประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน พร้อมคณะ
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับโรงเรียน เพื่อเตรียมแผน
เสนอต่อที่ประชุมสมาคม ในวันที่ ๒๒-๒๓ พศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ อัมพวารีสอร์ท

ชัชวาลย์ พันพิพัฒน์ ประธาน เครือข่าย ระดับชั้นม.1
ผู้เผยแพร่ 089-777-2460 E-mail patnakate_1@hotmail.com


ใส่ความเห็น >

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2556
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
ได้จัดงาน วันแห่งความทรงจำ
แด่ คณะคุณครูที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556

SONY DSC

ผอ.สุวรรณา เอมประดิษฐ์ ติดตอกไม้เพื่อเป็นเกียรติ แด่ผอ.อารีย์ ธงชัยภูมิ

SONY DSC

SONY DSC

ผอ.สุวรรณา เอมประดิษฐ์ ติดตอกไม้เพื่อเป็นเกียรติ แด่รองผอ.ชนิสรา อัตนวานิช

SONY DSC

คุณ บุญรื่น ไชยชนะ ประธานเครือข่ายระดับโรงเรียนพร้อมคณะมอบของที่ระลึก
แด่ ผอ.อารีย์ ธงชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

SONY DSC

คุณ ขจร ไกรลาศ ประธานเครือข่ายระดับชั้น ม.6 มอบของที่ระลึกแด่ รองผอ.ชนิสรา อัตนวานิช

SONY DSC

คุณ เครือวัลย์ ไข่พิลาป เลขานุการ เครือข่ายระดับโรงเรียน มอบของที่ระลึก แด่ คุณครู รัชนีย์ คุ้มพันธ์

SONY DSC

คุณ สวัสดิ์  อั๋นประเสริฐ รองประธานเครือข่ายระดับโรงเรียน มอบของที่ระลึก แด่คุณครู นงเยาว์ ดีสุคนธ์

SONY DSC

คุณครู วิเชียร เกษม รับมอบของที่ระลึกจากเครือข่ายระดับโรงเรียน

SONY DSC

คุณครู บุญสุข สุขสวัสดิ์ รับมอบของที่ระลึกจากคณะกรรมการเครือข่ายระดับโรงเรียน

SONY DSC

นายสำรวม เพิ่มพูล รับมอบของที่ระลึก จากประธานเครือข่ายระดับโรงเรียน

SONY DSC

คุณ สมนึก ผลประกอบ ประธานเครือข่าย ระดับชั้นม.2 มอบของที่ระลึก แด่ คุณครู วริณทร แสงเย็นยิ่ง

SONY DSC

คุณครู นันทพล สิทธิสุวรรณ รับมอบของที่ระลึก จาก คณะกรรมการเครือข่ายระดับโรงเรียน

SONY DSC

ดร.ยงยุทร สุวรรณบุตร นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
มอบของที่ระลึก แด่ผู้เกษียณอายุราชการ

SONY DSC

SONY DSC

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ในงาน ” วันแห่งความทรงจำ “

ชัชวาลย์ พันพิพัฒน์ ประธาน เครือข่าย ระดับชั้นม.1
ผู้เผยแพร่ 089-777-2460 E-mail patnakate_1@hotmail.com


ใส่ความเห็น

มุทิตาจิต สตรีสมุทรปราการ

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
จัดงานมุทิตาจิตให้แก่ ผู้อำนวยการอารีย์ ธงชัยภูมิ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ ณ ลานกิจกรรมเขียวขาว
DSCN8798

DSCN8802

DSCN8805

DSCN8808

DSCN8809คุณครูสกุล กังวาลไกล
ประพันธ์บทกลอนให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ

DSCN8817

DSCN8819

DSCN8823ลุสองห้าห้าหกศกเกษียณ     เพลาเปลี่ยนแปรยามตามพรรษา
ท่านอารีย์ ธงชัยภูมิ เพิ่มพูนพา     ทรงคุณค่าผู้อำนวยการสานสตรีฯ
นำปัญญาเป็นแก้วของนรชน     ศุภผล เขียวน้ำทะเลเข้มเป็นศักดิ์ศรี
เหรียญทองบริหารจัดการดี     เกียรติทวี “สตริสมุทรปราการ”

DSCN8829รองชนิสรา อัตนวานิช     ภารกิจ บริการงาน ประสาน
สร้างสายใยครูและศิษย์สัมฤทธิ์การ ผสานงาน ผสานคน เป็นผลธรรม

DSCN8847ครูนงเยาว์ ดีสุคนธ์ ภาษาไทย     เอาใจใส่ วิชาการ งานเลิศล้ำ
รางวัลครูเกียรติยศปรากฏกรรม     อุทิศตนพร้อมทำ นำพัฒนา

DSCN8853นันทพล สิทธิสุวรรณ ครู MASTER ผู้เลิศเลอ ฟิสิกส์การงานคุณค่า
เทคโนโลยี COMPUTER วิทยา ได้สืบค้นเสาะหา พาก้าวไกล

DSCN8861บุญสุข สุขสวัสดิ์ ครูสังคม     ค่านิยม คุณธรรม นำสมัย
ศาสนา วัฒนธรรมแห่งภูมิไทย     เรียนรู้ให้ชวนคิดพินิจพิจารณ์

DSCN8872รัชนีย์ คุ้มพันธ์ ธุรกิจ         สืบแนวคิด ทำหน้าที่มีคิดอ่าน
ฝึกอาชีพให้พบประสบการณ์     ช่วยประสานส่งศิษย์สัมฤทธิ์ดี

DSCN8867ครูวิเชียร เกษม เกษมสันต์     ในวงวรรณ ที่ท่านรักเป็นศักดิ์ศรี
รักษ์ภาษา รักการสอน สุนทรทวี ความเป็นครูท่านมีพ้นล้นหทัย

DSCN8876วริณทร แสงเย็นยิ่ง ยิ่งเย็นจิต     ผ่านชีวิตงานครูเป็นผู้ให้
สอนศิษย์วิทยาพาก้าวไกล     สานสมัย การงานดีเป็นศรีครู

DSCN8885ครูสวนน้อย  ศรีเขียว ครูแนะแนว ดั่งดวงแก้วคุณธรรมนำความรู้
หลักสูตรและการสอน พรเชิดชู นำไปสู่ ความคิดและวิทยา

DSCN8896สำรวม  เพิ่มพูล  พูนงานช่าง     ปรับซ่อมสร้าง ครุภัณฑ์สรรค์คุณค่า
สัจธรรมกงล้อแห่งเพลา     ก็พัดพาผ่านไปดั่งสายลม

DSCN8817จงประจักษ์ในรักที่มีให้     จงภูมิใจในความดีที่สั่งสม
เขียวน้ำทะเลเข้ม พร้อมชื่นชม     นำชีวิตรื่นรมย์ สมใจเอย

bli-9เครือข่ายผู้ปกครองขอคารวะ ทุกท่าน ที่ได้ร่วมสร้าง
กุลสตรีศรีสมุทร  สุภาพบุรุษศรีนนทรี

 ชัชวาลย์ พันพิพัฒน์ ประธาน เครือข่าย ระดับชั้นม.1
ผู้เผยแพร่ 089-777-2460 E-mail patnakate_1@hotmail.com


ใส่ความเห็น

นร.ม.๑ ร่วมงานวันเกียรติยศนนทรี

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖  วันเกียรติยศนนทรี 

ลูกๆ ม.๑ มีส่วนร่วม
เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีแก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีพุทธศักราช 2556
และเพื่อแสดงออกถึงความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี ความอดทน

DSCF0401

ม๑ 560162902522

ม๑ 560164791143ลูกใครกันบ้าง  มาร่วมภาคภูมิใจ ในความมีน้ำใจ เสียสละเพื่อ สสป.
เครือข่ายผู้ปกครอง ระดับ ม.๑ ร่วมยินดี

 

bli-9

ชัชวาลย์ พันพิพัฒน์ ประธาน เครือข่าย ระดับชั้นม.1
ผู้เผยแพร่ 089-777-2460 E-mail patnakate_1@hotmail.com

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.