ยินดีต้อนรับ

เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ


ใส่ความเห็น

ผลการประกวด”ศิลปะบนแผ่นไม้ครั้งที่ ๑๖ “ณ ประเทศญี่ปุ่น

002

003

ผลงานของเด็ก สสป. ที่ได้รับรางวัลชมเชย

15-11-03-12-38-05-346_deco

เครือข่ายผู้ปกครอง ขอขอบพระคุณ

คุณเสาวนีย์ ภัทรากาญจน์ ผู้ประสานงานฝ่ายไทยและ

คุณนุชนาฎ อยู่ใจ (ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ สมาคมผู้ปกครองฯ)

ที่นำงานมาให้เด็กๆส่งประกวด ณ โอกาสนี้

Advertisements


ใส่ความเห็น

ผ้าป่าสามัคคี สตรีสมุทรปราการ

ผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษาโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดสร้างโครงเหล็กหลังคาเมทัลชีทและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

ยอดเงินผ้าป่าสามัคคี ๔,๒๕๐,๒๙๑.- บาท  (ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘)

razdelitel-64

11 120150807_09461812 1439011256745

14 IMG_2126901824536215 1439011244660

นายนพพร  พิพิธจันทร์
ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๖
ประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามมัคคี เพื่อการศึกษา

16 IMG_2127414466165617 IMG_21262569956734

ผอ.ปฏิมา  พูนทรัพย์ รับมอบเงินทอดผ้าป่าสามัคคี

18 IMG_21190892742825

นายชัชวาล  พันพิพัฒน์  ประธานเครือข่ายระดับโรงเรียน สสป.
มอบทุนการศึกษา ให้กับ นักเรียน สตรีสมุทรปราการ

19 1439011252947

20 143901126727721 20150807_11324222 1439011274573

เครือข่ายผู้ปกครอง รร.สสป. ร่วมงานทอดผ้าป่าสามมัคคี เพื่อการศึกษา

23 1439011285935

24 1439011281967

บรรยายกาศแห่ต้นผ้าป่า

25 143901129551826 143901130165727 143901130889528 143901131675429 IMG_3400926897138

ขออำนาจแห่งบุญกุศลที่ท่านทั้งหลาย ได้ร่วมกระทำ
จงประมวลเป็นบุญญานุภาพแรงกล้าให้ทุกท่าน
ประสบแด่ความสุข ความเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ
และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนา ทุกประการเทอญ

30 IMG_21283376827035

106downib21

 

 


ใส่ความเห็น

มอบรางวัลศิลปะบนแผ่นไม้ จากญี่ปุ่น

พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
“ The International Small Art Exhibition :
The 15th SUZUHIRO Kamaboko Board Paninting Contest”
หรือ “ศิลปะบนแผ่นไม้ ครั้งที่ ๑๕” ณ ประเทศญี่ปุ่น
วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖1C 560218-1 ใบประกาศ 2013_02_18_11_15_11

1D

3

4

5

6

9

7

8

12

10

11

15

13

14

16

17

18เด็กหญิงพัชรินทร์  สังวาล ได้รับรางวัลชมเชย19รองฯ ชนิสรา  อัตนวานิช มอบของที่ระลึกให้กับ คุณนุชนาฎ  อยู่ใจ ผู้แทน
คุณเสาวนีย์  ภัทรากาญจน์ ผู้ประสานงานฝ่ายไทย25

24

26เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนสตรีสมุทรปราการ ขอขอบพระคุณ
คุณเสาวนีย์  ภัทรากาญจน์ ผู้ประสานงานฝ่ายไทย
ที่ได้นำกิจกรรมสร้างสรรค์ และก่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนสตรีสมุทรปราการ

NY  คาด กระพริบ  1237646971นนทรี 1346832974_img